sábado, 12 de mayo de 2012

Resum Assemblea 11 Maig // Resumen Asamblea 11 Mayo


ASSEMBLEA INDIGNATS CAPDEPERA, 11 DE MAIG 2012.

Acta:

1. Presentació indignats
2. Presentació de propostes
3. Aprovació de propostes
4. Discussió sobre la periodicitat de les assemblees


A l'Assemblea d'ahir, Divendres 11 de Maig al Centre Cap Vermell, ens vàrem reunir més d'una vintena d'indignats de tot el municipi.

Es va començar parlant de l'actual situació sociopolítica que s'està visquent arreu del món, de com les continuades retallades fan que ens vegem obligats a alçar-nos per lluitar pels nostres drets, per lluitar per un futur digne. Així mateix es va recordar als assistents que avui, Dissabte dia 12, hi ha una manifestació a nivell mundial, per de qualque manera cel.lebrar que fa un any que vàrem despertar d'aquesta indiferència que ens feia seguir cegament allà on decidien dur-nos els nostres dirigents.

A continuació es va passar al torn de les propostes, les quals podreu trobar resumides a continuació:

- Hort urbà: Es proposa cercar un terreny dins/ a les proximitats del municipi amb l'objectiu de realitzar un hort urbà i ecològic. El propòsit d'aquest hort serà abastir d'aliments bàsics a les persones que ho necessitin del nostre poble. Així mateix també es proposa la sembra de plantes medicinals, amb la finalitat de NO seguir contribuint amb les farmacèutiques i per altra banda, per fomentar la utilització d'aquest tipus de plantes en comptes de la medicació de les farmàcies. PROPOSTA APROVADA PER MAJORIA.

- Mercat d'intercanvi interactiu: Proposam un espai on poder intercanviar objectes, que tal volta ja no empram, i poder adquirir-ne uns altres als que els hi poguem treure més profit. L'objectiu de l'intercanvi és fomentar la reutilització i cercar noves vies per l'adquisició de béns materials. Aquesta activitat ja s'ha posat en marxa i hi podeu participar des de Facebook fent click aquí.  PROPOSTA APROVADA PER MAJORIA.

- Banc de temps: Des de l'assemblea volem potenciar l'ajuda mútua, l'intercanvi de coneixements, el sentiment de poble. Per aquest motiu proposam el Banc de Temps, un lloc on podreu compartir i adquirir nous coneixements. Un reciclatge continu, tan necessari en una societat en la que els coneixements avancen tan ràpidament. En aquest espai podreu ensenyar als demés el que millor se us dóna: cuinar, tocar un instrument, ballar, parlar un idioma, etc. Al mateix temps que teniu l'oportunitat d'impartir coneixements, podreu aprofitar per adquirir-los. La idea seria que una persona canviés una classe de guitarra, a canvi d'aprendre a cuinar un plat, per exemple. PROPOSTA APROVADA PER MAJORIA.

-Actuació contra un desnonament: Gràcies a l'assistència d'un company a l'assemblea, ens vam assabentar de que possiblement (encara està per confirmar) esdevengui un desnonament al nostre municipi. Es proposa la manifestació pacífica front a la casa dels afectats el dia del desnonament, amb la finalitat de mostrar la nostra disconformitat e intentar que no es dugui a terme. PROPOSTA APROVADA PER MAJORIA.

Finalment vàrem acabar l'assemblea decidint que es duria a terme una Assemblea Popular al mes, proposant com a referència el primer Divendres de cada mes. Tot i que es va dir que s'informaria de la pròxima Assemblea a través de cartells i demés mitjans.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ASAMBLEA INDIGNATS CAPDEPERA, 11 DE MAYO 2012.

Acta:

  1. Presentación indignados
  2. Presentación propuestas
  3. Aprobación propuestas
  4. Discusión sobre la periodicidad de las asambleas

En la Asamblea de ayer, 11 de Mayo de 2012 en el Centro Cap Vermell, nos reunimos más de una veintena de personas de todo el muncipio.

Se empezó hablando de la actual situación sociopolítica que se está viviendo alrededor del mundo, de como los contínuos recortes hacen que nos veamos obligador a levantarnos para luchar por nuestros derechos, para luchar por un futuro digno. Así mismo se recordó a los asistentes que hoy, Sábado 12 de Mayo, hay una manifestación a nivel mundial, para de alguna manera celebrar que hace un año que despertamos de esta indiferencia que nos hacía seguir ciegamente allí donde decidían llevarnos nuestros dirigentes.

A continuación pasamos al turno de propuestas, las cuales podéis encontrar resumidas a continuación:

- Huerto urbano: Se propone buscar un terreno dentro/ en las inmediaciones del municipio con el objetivo de realizar un huerto urbano y ecológico. El propósito de este huerto será abastecer de alimentos básicos a las personas del municipio que así lo necesiten. Así mismo también se propone la siembra de plantas medicinales, con la finalidad de NO seguir contibuyendo con las farmacéuticas y por otra parte, para fomentar la utilización de este tipo de plantas en lugar de la medicación de las farmacias. PROPUESTA APROBADA POR MAYORÍA. 

- Mercado de trueque interactivo: Proponemos un espacio donde poder intercambiar objetos, que tal vez ya no utilizamos, y poder adquirir otros a los que poder sacar más provecho. El objetivo del trueque es fomentar la reutilización y buscar nuevas vías para la adquisición de bienes materiales. Esta actividad ya se ha puesto en marcha y podéis participar en ella desde Facebook haciendo click aquí. PROPUESTA APROBADA POR MAYORÍA. 

- Banco de tiempo: Desde la Asamblea queremos potenciar la ayuda mútua, el intercambio de conocimientos, el sentimiento de pueblo. Por este movito proponemos el Banco de Tiempo, un lugar donde podréis compartir y adquirir nuevos conocimientos. Un reciclaje contínuo, tan necesario en una sociedad en la que el conocimiento avanza tan rápidamente. En este espacio podréis enseñar a los demás lo que mejor se os da: cocinar, tocar un instrumento, bailar, hablar un idioma, etc. Al mismo tiempo que tenéis la oportunidad de impartir conocimientos, podréis aprovechar para adquirir-los. La idea sería que una persona cambiara una clase de guitarra, a cambio de aprender a cocinar un plato, por ejemplo. PROPUESTA APROBADA POR MAYORÍA.

- Actuación contra un desalojo: Gracias a la asistencia de un compañero a la asamblea, pudimos averiguar que posiblemente (aún está por confirmar) se llevé a cabo un desalojo en nuestro municipio. Se propone la manifestación pacífica frente a la casa de los afectados el día del desalojo, con la finalida de mostrar nuestra disconformidad e intentar que no se lleve a cabo. PROPUESTA APROBADA POR MAYORÍA. 

Finalmente acabamos la asamblea decidiendo que se llevaría a cabo una Asamblea Popular al mes, proponiendo como referencia el primer Viernes de cada mes. Aún así, se dijo que se informaría de la próxima Asamblea a través de carteles y demás medios.